Informació legal

L’entitat PLASTIN SAU és la titular de la Web http://www.plastin.es (a partir d’ara "el Lloc Web"), amb domicili a Carretera de Roda km.0,5 - 08560, Manlleu, España o al correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)  amb NIF A-66805706 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

 

Condicions d’ús i accés

El present "Avís Legal" regula l’ús del servei del Lloc Web que PLASTIN SAU posa a disposició dels usuaris a Internet.

La utilizació del Lloc Web i dels seus continguts n’atribueix la condició d’Usuari (a partir d’ara, l’ "Usuari") i implica l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions incloses en el present Avís Legal, en la versió publicada en el moment en que s’hi accedeix. L’Usuari s’obliga a fer un ús diligent del Lloc Web, d’acord a la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que les condicions d’ús poden patir modificacions.

L’accés al Lloc Web és gratuït excepte en allò referent al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor contractat per l’Usuari.

PLASTIN SAU es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment, i sense preavís, l’accés al Lloc Web, així com la interrupció de qualsevol o de tots els serveis que s’hi presten, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment, per falta de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrumpció podrà ser temporal o definitiva.

PLASTIN SAU no garanteix la fiabilitat i disponibilitat del seu Lloc Web, per la qual cosa la seva utilització per part de l’Usuari es porta a terme per compte i risc seu.

 

Objecte

El present Lloc Web té per objectiu donar a conèixer a tots els Usuaris la informació i serveis oferts per PLASTIN SAU, podent ser modificats, en qualsevol moment i sense preavís, el disseny, la presentació o la configuració del Lloc Web, així com els seus continguts.

 

Formularis de recollida de dades

La utilització de certs serveis o solicituds a PLASTIN SAU estarà condicionada a la cumplimentació prèvia del corresponent formulari.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Lloc Web als efectes anteriors, o qualsevol altre, haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la informació facilitada, fent-se responsable de la informació falsa o inexacta que es faciliti i dels perjudicis que pugui causar a PLASTIN SAU.

 

Introducció d’enllaços al Lloc Web

L’Usuari d’Internet que introdueixi enllaços des de les seves pròpies pàgines al Lloc Web haurà de cumplir els següents requisits:

 • L’enllaç només vincularà amb la home page o pàgina principal del Lloc Web, però no podrà reproduir-la de cap manera (còpia dels textos, gràfics,etc.).
 • Queda prohibit, d’arcord amb la legislació vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que englobin el Lloc Web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les del Lloc Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Lloc Web, de manera que:
 1. produeixi o pugui donar lloc a error, confusió o engany en els Usuaris sobre la vertadera procedència del servei o els continguts;
 2. suposi un acte de comparació o imitació deslleial;
 3. serveixi per aprofitar la reputació del prestigi de PLASTIN SAU;
 4. o resulti prohibit per la legislació vigent.
 • El Lloc Web que inserti l’enllaç no podrà realitzar cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre PLASTIN SAU, els seus empleats, administradors o socis.
 • En cap cas s’esmentarà en el Lloc Web on s’ubica l’enllaç que PLASTIN SAU ha prestat el seu consentiment per la inserció de l’enllaç o que d’alguna altra manera patrocina, col·labora o verifica els serveis de l’autor de l’enllaç.
 • El Lloc Web que estableixi l’enllaç cumplirá amb la Llei i no podrà, en cap cas, disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que:
 1. Siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes,etc.);
 2. Indueixin, o puguin induir, en l’Usuari la falsa concepció de que PLASTIN SAU subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol altra manera dona suport a les idees, manifestacions o expressions, lícites o no, del remitent;
 3. O resultin inapropiats amb l’activitat de PLASTIN SAU en relació al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent. 

 

Propietat Industrial i Intelectual

Tota la informació continguda en aquest Lloc Web així com el disseny gràfic, imatges, codis font, marques, noms comercials, denominacions, articles, informes, etc., estan subjectes als drets de propietat intelectual i industrial de PLASTIN SAU o de tercers.

Sota cap supòsit, l’accés al Lloc Web suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets de propietat intelectual o industrial, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, amb fins comercials, d’aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització de PLASTIN SAU o del tercer titular dels drets afectats. Queden resguardats els drets de l’Usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria caché del seu ordinador, com a reproducció transitòria i accessòria, sense estar autoritzat en cap cas a comunicar-la a tercers.

La infracció de qualsevol dels esmentats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

 

Responsabilitat

PLASTIN SAU no serà responsable en cas d’existir interrupcions del servei, retards, errors o mal funcionament de l’esmentat servei que tingui el seu orígen en causes alienes a ella o degudes a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari, o a causa de força major. Són causes de força major els errors de tercers, operadors o companyies de serveis, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, actes produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades,etc., i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que PLASTIN SAU hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica del moment.

En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, PLASTIN SAU no assumirà cap responsabilitat, ja sigui per danys directes o indicrectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

PLASTIN SAU no es responsabilitza de continguts i opinions de tercers manifestades en el seu Lloc Web ni de la informació continguda en pàgines Web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors del Lloc Web, ja que la seva funció és informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on es poden ampliar les dades que es donen en aquest Lloc Web. Per tot això, PLASTIN SAU no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.

Quan es pugui accedir a pàgines Web de tercers a través de buscadors o enllaços, PLASTIN SAU actúa com a prestador de serveis d’intermediació, d’acord amb l’art.17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats, en la mesura en que tingui coneixement efectiu de la il·licitut  i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En cap cas l’existència de llocs enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els seus responsables o titulars, ni la recomenació, promoció o identificació de PLASTIN SAU amb les manifestacions, continguts o serveis oferts.

PLASTIN SAU no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitut, qualitat, desactualització, no-disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats o per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a PLASTIN SAU.

PLASTIN SAU no es fa responsable de la utilització que l’Usuari faci dels serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del Lloc Web, infringint els drets de propietat intelectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

PLASTIN SAU no es fa responsable dels danys que es puguin causar en els equips dels Usuaris per la possible infecció de virus informàtics a causa de la navegació pel Lloc Web, o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació. Correspon a l’Usuari, en tot cas, de disposar d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

PLASTIN SAU no garanteix de cap manera la inexistència d’errors en cap dels continguts del seu Lloc Web, ni la correcció de qualsevol defecte o absència de virus i altres components nocius en el present Lloc Web o en el seu Servidor.

L’Usuari respondrà davant de PLASTIN SAU dels possibles danys i perjudicis que es poguessin causar com a conseqüència de l’incumpliment de les condicions d’ús del Lloc Web i la resta d’obligacions establertes en el present Avís Legal.

 

Publicitat

Determinades parts del Lloc Web poden contenir espais publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se de que el material enviat per incloure en el Lloc Web cumpleix amb les lleis que puguin ser d’aplicació en cada cas.

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per qualsevol litigi o qüestió legal que afecti al Lloc Web regeix la legislació espanyola, i la competència per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present Lloc Web, és dels Jutjats i Tribunals que en resultin competents.